Catalan English French Spanish

Google Translator

Carrer Buxadé

El carrer Buxadé antigament rebia el nom de carrer de les Canals. Ara porta el nom de l’enginyer berguedà Marcel·lí Buxadé (nascut al número 28), al qual es deu la construcció del Canal Industrial de Berga al segle XIX.

Llegir més...

Voltes d'en Claris

Popularment, el lloc és conegut amb el nom de “La Berruga”. Havia estat el barri jueu de Berga. El call, documentat des del final del segle XIII, ocupava l’espai comprès entre l’Hospital i les Voltes d’en Claris.

Llegir més...

Carrer dels Àngels

En aquest carrer hi havia les Fonts Fondes, nom pel qual encara molta gent coneix el lloc. Al llarg del segle XIX havia estat anomenat carrer del Golfo, i l’any 1950 va rebre el nom actual.

Llegir més...

Identificar-se